SZ-01 - Szervezeti és működési szabályzat


SZ-01 - Szervezeti és működési szabályzat
SZ-01 M01 - Az intézmény szervezeti felépítése
SZ-01 M02 - Az intézmény helyettesítési rendje
SZ-01 M03 - Az intézmény működését segítő testületek, szervezetek és bizottságok működési szabályai és feladatai
SZ-01 M04 - Intézményben működtetett kommunikációs fórumok működési szabályai és feladatai
SZ-01 M05 - Közreműködők intézményen belüli működésének, kapcsolatrendszerének rendje
SZ-01 M06 - Egészségügyi dokumentáció vezetésének rendje
SZ-01 M07 - Várólista, betegbefogadási lista vezetésének rendje
SZ-01 M08 - Az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás egyes szabályairól szóló 28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet 2. § (6) bekezdése szerinti, a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának eljárásrendje
SZ-01 M09 - Intézményi Betegazonosító rendszer szabályzata

 

SZ-13 - Panaszkivizsgálási szabályzat


SZ-13 - Panaszkivizsgálási szabályzat


SZ-39 - Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat


SZ-39 - Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
SZ-39 A01 - Egészségügyi dokumentáció kikérő lap
SZ-39 A02 - Kezelőorvos betegéletút lekérdezési lehetősége tiltakozás
SZ-39 A03 - Kezelőorvos betegéletút lekérdezési lehetősége tiltakozás feloldása
SZ-39 M01 - Adatvédelmi információbiztonsági titokvédelmi követelmények nyilatkozat
SZ-39 M03 - Adatkezelés bevezetésével kapcsolatos döntés előkészítését támogató minta
SZ-39 M04 - Adatvédelmi incidens bejelentő lap
SZ-39 M05 - Adatfeldolgozói megállapodás
SZ-39 M06 - Adatfeldolgozó munkavállalójának titoktartási nyilatkozata
SZ-39 M07 - Adatfeldolgozó alvállalkozójának (al-adatfeldolgozó) titoktartási nyilatkozata


SZ-42 - Egységes behajtási és parkolási szabályzat


SZ-42 - Egységes behajtási és parkolási szabályzat
SZ-42 A01 - Behajtási engedélykérő lap dolgozóknak
SZ-42 A02 - Behajtási engedélykérő lap helyiséget bérlőknek, orvoslátogatóknak
SZ-42 A03 - Behajtási engedélykérő lap, letéti díj fizetésére kötelezetteknek
SZ-42 A04 - Behajtási engedélykérő lap külső kivitelezőknek
SZ-42 A05 - Hosszabb ideig tartó kezelésre járó betegek behajtását
SZ-42 A06 - Behajtási engedélykérő lap más egészségügyi intézmény dolgozója részére
SZ-42 A07 - Fix 2 heti vagy 1 havi behajtási díjtétel szabad kapacitás terhére magánszemélyek részére

 
SZ-45 - Ingatlan bérbeadására vonatkozó versenyeztetési szabályzat és mellékletei


SZ-45 - Ingatlan bérbeadására vonatkozó versenyeztetési szabályzat és mellékletei
SZ-45 A01 - Pályázati kiírás
SZ-45 A02 - Pályázatértékelő lap

 

SZ-49 - Térítési díj szabályzat


SZ-49 - Téritési díj szabályzat
SZ-49 M01 - Térítési díjak
SZ-49 M02 - A kötelező egészségbiztosítás ellátásai

 

SZ-58 - Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat

 

SZ-58 - Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat
SZ-58 A01 - Igénybejelentő lap
SZ-58 M01 - Általános közzétételi lista