A Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (DPC) infrastruktúrájához kapcsolódó információk

A DPC 4 telephelyen működő egészségügyi Intézmény. Az egyes telephelyek részletes elérhetősége a kórház honlapján tekinthető meg. Valamennyi telephely megközelíthető tömegközlekedéssel és gépjárművel egyaránt.

Behajtás és parkolás

A kórház egész területére gépjárművel behajtani kizárólag díj fizetése ellenében lehet. A behajtási díj összege: az első 30 perc ingyenes, 30 perc után minden megkezdett óra 500.- Ft. A betegszállítás ingyenessége érdekében, amennyiben a behajtást követő 30 percen belül elhagyja a gépjármű az Intézmény területét, behajtási díjat nem számítunk fel.
A telephelyek területén gépjárművel parkolni csak a kijelölt parkolóhelyeken szabad.

A telephelyeken belüli eligazodás

Valamennyi telephely főbejáratánál 24 órás portaszolgálat működik, ahol készséggel állnak rendelkezésre az adott osztály megkeresésének segítésében.

Betegfelvétel

A betegek felvétele az osztályon történik. Kérjük, hozza magával az alábbi, a felvételhez szükséges iratokat:

 • személyazonosságot igazoló okmány,
 • lakcímkártya,
 • TAJ kártya,
 • külföldi állampolgárok esetén útlevél (amennyiben van, európai egészségbiztosítási kártya, vagy más biztosítási jogviszonyt igazoló dokumentum),
 • orvosi beutaló (sürgős ellátás esetén nem szükséges).

A betegfelvétel kapcsán segíti az orvosát az alábbi információkkal:

 • korábbi betegségek, műtétek,
 • aktuálisan szedett, illetve abbahagyott gyógyszerek,
 • gyógyszerallergia,
 • korábbi kórházi zárójelentés(ek),
 • vizsgálati leletei,
 • hozzátartozók elérhetősége.

A betegfelvétel során bizonyos szempontok módosíthatják a felvételi sorrendet, ami hosszabb várakozási időt eredményezhet. (pl. sürgősségi ellátás).

A kórházi tartózkodás alatt szükségesek lesznek még az alábbi személyes tárgyak:

 • tisztálkodási eszközök (szappan, törölköző, fésű, fogkefe, fogkrém, zsebkendő, WC papír),
 • evőeszközök (kanál, villa, kés), pohár, szalvéta,
 • hálóing vagy pizsama, papucs, köntös.

Valamennyi osztályunkon rendelkezésre áll ruhásszekrény, ahol a beteg a ruházatát elhelyezheti. Lehetőség szerint ne hozzon magával nagyobb pénzösszeget, értékes személyes tárgyakat és ékszereket, drága informatikai eszközt és az ellátásához nem szükséges személyes iratokat. Amennyiben erre mégis sor kerül, kérjük vegye igénybe a kórház által biztosított értékmegőrzési lehetőséget. Ez irányú igényét a felvétel során szíveskedjen jelezni. A Kórház kizárólag a letétbe helyezett értéktárgyakért vállal felelősséget.

Az orvosi ellátás az első orvosi vizsgálattal kezdődik, amikor a vizsgáló orvos előbb részletesen kikérdezi Önt betegségéről, előző megbetegedéseiről, életkörülményeiről, szokásairól, mert ezek ismerete fontos jelenlegi állapotának megítéléséhez, majd megvizsgálja. Az ápoló gondoskodik az Ön elhelyezéséről és segíti ellátását.

A felvétel során az orvos és az ápoló által felvett részletes, személyes kérdések gyógyítási és ápolási tervének elkészítését szolgálják. Az érvényes jogszabályoknak megfelelően, nagy hangsúlyt fektetünk egészségügyi és személyes adatainak védelmére.

Betegazonosítás

Intézményünkben a betegellátás biztonságának fokozása és az esetleges tévesztések elkerülése (pl.: betegcsere, leletcsere, gyógyszercsere, stb.) érdekében betegazonosító rendszert működtetünk. Ennek keretében az osztályra felvett egyes betegek számára betegazonosító csuklószalag kerül kiállításra és felhelyezésre, melynek kérjük folyamatos viselését és olvashatóságának megőrzését. A csuklószalag viseléséhez a beteg beleegyezése szükséges a hatályos jogszabályok szerint. Ezen túl a betegek biztonsága érdekében, ellátásuk során, bizonyos tevékenységek megkezdése előtt munkatársaink több személyes adatazonosító kérdést tehetnek fel annak érdekében, hogy személyazonosságáról megbizonyosodjanak. Kérjük, válaszaival segítse munkánkat!

Intézményünk általános munkarendje

Intézményünk orvosai munkanapokon 08:00 és 16:00 között - mint fő munkaidőben - dolgoznak, ezen túli időszakban ügyeleti rendszer keretében végzik munkájukat.. A betegek vagy a hozzátartozók elsősorban a fő munkaidőben tudnak a kezelőorvostól tájékoztatást kérni személyes beszélgetés keretében. Az ápolók 12 órás váltott műszakban dolgoznak, a váltás ideje az egyes osztályokon eltérő lehet: 06:00 és 18:00 óra, vagy 07:00 és 19:00 óra. A műszakváltások során a személyzet gyors és lényegre törő információkat ad át a betegekről.

Házirenddel kapcsolatos információk

Kórházunk Házirendjéről előzetesen is tájékozódhat a DPC honlapján a "Betegtájékoztató" - "Házirend" rovatban.

Az Intézménybe érkezését követően a betegellátó egységekben, jól látható helyen kifüggesztve megtalálja az intézet Házirendjének kivonatát. Kérjük, Házirendünket Ön és látogatói is figyelmesen olvassák el, és a Házirend betartásával járuljanak hozzá az eredményes és zavartalan betegellátáshoz.

A betegellátó egységek eszközeinek, rendszereinek használata, behozható tárgyak és használatuk

Nővérhívó

Minden kórteremben ágyanként található, amelynek használatával a rászoruló beteg szükség esetén értesítheti, hívhatja a szolgálatban lévő ápolót. A nővérhívó kezeléséről az adott osztály ápolószemélyzete tájékoztatást ad a felvételkor.

Hűtőszekrény

Minden osztályon a betegek számára lehetőséget biztosítunk az élelmiszereik tárolására, a folyosón elhelyezett hűtőszekrényekben. A tárolás szabályai: névvel ellátott edény vagy tasak helyezhető el a hűtőszekrényben, kizárólag az általános higiénés szabályok betartása mellett. A hűtőszekrényekben elhelyezett élelmiszerekért Intézményünk nem vállal felelősséget.

Televízió

Osztályaink nagy részén a társalgóban, illetve bizonyos osztályokon a kórtermekben TV készülék található. A TV nézés (rádióhallgatás) olyan hangerővel lehetséges, amellyel az ellátó személyzet munkáját és a betegtársaikat nem zavarják. A betegtársak állapotának figyelembevételével javasoljuk a fül-, vagy fejhallgató használatát.

Behozható eszközök, elektromos készülékek

Saját tulajdonú eszközeikért a kórház nem vállal felelősséget. Telefonkészülék és egyéb kisméretű elektromos eszköz (pl. hajszárító, villanyborotva) a betegtársakat nem zavaró módon használható. A mobiltelefon használatával kapcsolatos előírás: az osztályos személyzet engedélyével használható, néma vagy rezgő üzemmódban.

Kérjük, ügyeljen a helyiségek kulturált használatára, az osztályok tisztaságának megtartására. Bánjon kíméletesen a kórházi felszerelésekkel és eszközökkel.

A betegek étkeztetése

Kórházunk az orvosi előírásoknak megfelelő étkezést biztosít az ellátás részeként. Az étkezéssel kapcsolatos kéréseiket az osztályon dolgozó ápoló felé jelezhetik, aki gondoskodik arról, hogy Önt a dietetikus felkeresse.

Valamennyi osztályunkon ételmelegítésre mikrohullámú sütő, élelmiszerhűtésre hűtőszekrény áll az Önök rendelkezésére.

A kórházba történő felvétel napján - az érkezés időpontjától függően - ebédet és vacsorát, a távozás napján csak reggelit biztosítunk. Kivétel ez alól a mentőszállításra váró betegek.

Gyógyszereléssel kapcsolatos információk

Intézményünkben az Ön által szedhető gyógyszereket a kezelőorvos rendeli el, felügyeli, illetve hagyja jóvá. Felvételkor a kezelőorvos jóváhagyása esetén saját maga szedheti a rendelt gyógyszereit. A kórházban a gyógyszerek osztását és beadását az ápolók végzik. Otthoni gyógyszereit azonos hatóanyagú készítményekkel helyettesíthetjük, amit ha nem fogad el, kérjük jelezze a felvétel alkalmával. Megszokott gyógyszereit kezelőorvosa az állapotának megfelelően módosíthatja, adagját emelheti vagy csökkentheti, amelyről egyeztet Önnel.
Gyógyszerszedésének helyes kialakítása csak akkor eredményes, ha kezelőorvosát tájékoztatja minden Ön által szedett gyógyszerről vagy gyógyhatású készítményről, hiszen a különböző szerek közötti kölcsönhatásokat figyelembe kell venni.

Beteglátogatás

Kórházunkban a beteglátogatás folyamatos (8-20 óra között) az osztály házirendjéhez igazodóan. A betegellátás folyamatossága és zavartalan működése érdekében a beteglátogatást fel kell függeszteni: vizsgálatok és kezelések, vizitek, valamint a csendes pihenő idejére.

A látogatók száma: A zsúfoltság, a fertőzések megelőzése és a személyiségi jogok védelmében kérjük, hogy a kórteremben betegenként egyidőben maximum két fő látogató tartózkodjon.

A látogatók életkora és állapota: 6 éven aluli gyermek lehetőség szerint ne látogassa betegeinket. A látogatóba érkezők betegen kerüljék a beteglátogatást.

A látogatók által végezhető ápolási tevékenységek: minden esetben egyeztessék az osztály szakszemélyzetével.

A fertőzések megelőzése, valamint a betegek és a dolgozók biztonsága érdekében kérjük, hogy látogatás alkalmával ne hozzon, illetve látogatójától ne fogadjon el balesetveszélyes tárgyakat, gyorsan romló élelmiszereket, élő virágot és szeszesitalt.

Járványok idején a Főigazgató teljes vagy részleges látogatási tilalmat rendelhet el.

Vallásgyakorlás lehetősége

Betegeink részére a vallásgyakorlás lehetőségét biztosítjuk. A Római Katolikus Egyház részéről a Szent Kereszt templom plébániája (Tel.: 378-0356) látja el a Kórházat, más felekezetek esetén a beteg által megadott elérhetőségen értesítjük az adott egyház képviselőjét.

Betegek átadása, szállítása más osztályra, illetve másik Intézménybe

Kórházunkban történő ellátása során bekövetkezhet olyan állapotváltozása, ami szükségessé teszi más osztályra vagy más Intézménybe történő áthelyezését.

Ilyen esetekben munkatársaink a beteget előkészítik áthelyezésre (tájékoztatás, dokumentáció, személyes ruházat, tárgyak összekészítése), lehetőség szerint erről a hozzátartozót tájékoztatják, a kezelőorvos vagy ügyeletes orvos az áthelyezéshez szükséges dokumentációt elkészíti.

Áthelyezése történhet mentővel (mentőápoló kíséretében) vagy súlyos állapot esetén mentőtiszt felügyeletével, tervezett és/vagy kevésbé súlyos állapot esetén betegszállítás keretében. Speciális, nem sürgősségi esetekben a kezelőorvos engedélyével és hozzátartozók beleegyezésével a beteget hozzátartozó is szállíthatja személygépkocsival más Intézménybe.

Hazabocsátás

Amennyiben a beteg állapota már nem indokolja a további ellátást, elbocsátásra kerül Intézményünkből. Az elbocsátás lehetőségéről, annak tervezett idejéről és módjáról a kezelőorvos ad tájékoztatást.

Az elbocsátásra a nap folyamán a beteggel és/vagy hozzátartozóval egyeztetett napszakban (általában délelőtt) szokott sor kerülni. Hazaszállítása megvalósulhat betegszállító gépjármű által, hozzátartozó kíséretével, vagy egyedül személygépkocsival, illetve tömegközlekedési eszközzel. Amennyiben betegszállító gépkocsival távozik, a gépkocsi érkezéséig az osztályon tartózkodhat, és probléma esetén a szakszemélyzethez fordulhat.

Elbocsátása előtt 2 példány zárójelentést, valamint hivatalos kórházi igazolást kap az ellátásának idejéről.

A zárójelentés fontos dokumentum, amely tartalmazza az elvégzett vizsgálatok eredményét, az alkalmazott kezelések, beavatkozások leírását és a továbbiakra vonatkozó részletes javaslatot.
Az egyik példányt őrizze meg, a másikat mielőbb juttassa el a háziorvosához.

A kórházi igazolást munkahelyén, illetve a társadalombiztosítási kifizetőhelyen kell leadnia.
Amennyiben úgy dönt, hogy Intézményünket saját döntése alapján, a kezelőorvos javaslata ellenére hagyja el, elutasítva ezáltal a további gyógykezelést, ezt az alábbi módon teheti meg: saját felelősségre való távozásról kézzel kitöltött nyilatkozat, melyet két tanú jelenlétében ír alá a beteg és/vagy hozzátartozója. Ezen nyilatkozat kötelező része a kórlapnak.

Egészségügyi dokumentációját a későbbiekben az alábbi módon kérheti meg kórházunkból:

Az erre vonatkozó jogszabályi előírást figyelembevevő belső szabályzatunkban rögzített módon a saját költségén másolatot kérhet a kórházunkban megtalálható egészségügyi dokumentációjáról. Az erre irányuló kérelmet a Főigazgató felé kell benyújtania, amelynek módjáról Intézményünk szakszemélyzete szükség esetén tájékoztatást nyújt.

Betegjogok

Betegeinket megilletik az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott betegjogok. Ezek az egészségügyi ellátáshoz való jog, az emberi méltósághoz való jog, a kapcsolattartás joga, a gyógyintézet elhagyásának joga, a tájékoztatáshoz való jog, az önrendelkezéshez való jog, az ellátás visszautasításának joga, az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga, az orvosi titoktartáshoz való jog. A Betegjogokról további részleteket olvashat honlapunkon.

Panaszkezelés

Amennyiben ellátásával kapcsolatban panaszt kíván tenni, írásban megfogalmazott panaszával közvetlenül az alábbi személyekhez fordulhat a következő javasolt sorrendben:
osztályvezető főorvos vagy főnővér, igazgatók, főigazgató vagy távollétében helyettese, betegjogi képviselő.

Betegjogi képviselő

A betegpanaszok kivizsgálásáról Intézményünk belső szabályzatban rendelkezik. A betegek panaszaik rendezéséhez a betegjogi képviselő segítségét is kérhetik. A betegjogi képviselő elérhetősége valamennyi osztályon és egységünkben kihelyezésre került, illetve a honlapunkon részletesen informálódhat igénybevételének módjáról. Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról (IJSZ) további tájékoztatást a szervezet honlapján talál.

A hulladékkezelés szabályai

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy Intézményünkben a hulladék gyűjtése szelektív módon történik. Az egészségügyi ellátás során keletkező veszélyes hulladékot a többi hulladéktól külön, erre rendszeresített hulladékgyűjtő edényben gyűjtjük. Bár a veszélyes hulladékot legtöbbször az egészségügyi személyzet helyezi el, előfordulhat, hogy ellátása során Önnél is keletkezik ilyen jellegű hulladék (pl. vérrel szennyezett vatta, törlőkendő stb.). Kérjük ilyen esetben azt mindenkor jelezze és adja át a szolgálatban lévő ápoló személyzetnek, aki az erre a célra rendszeresített gyűjtőedényben helyezi el a veszélyes hulladékot.

Egyéb fontos információk

Telefonon történő tájékoztatás a kórházunkban ellátott betegről
Intézményünk különös figyelmet fordít az adatbiztonsági követelményekre azért, hogy elkerülhető legyen a jogosulatlan adatközlés veszélye. A betegségre és a gyógyításra vonatkozóan kizárólag orvos adhat felvilágosítást. Telefonon senkinek nem adható tájékoztatás, még a beteg általános állapotáról sem. Az orvosi titoktartás kötelezettségére tekintettel a személyzet telefonon - az Ön hozzájárulása esetén is - csak arról adhat tájékoztatást, hogy Önt a DPC-ben kezelik Általános beleegyező nyilatkozatában rendelkezhet arról, hogy kinek és milyen információk közölhetők egészségi állapotáról. Kérjük, figyelmesen olvassa el az "Általános beleegyező nyilatkozat" erre vonatkozó részét.

Dohányzással kapcsolatos szabály

A kórház egész terültén kizárólag a dohányzásra kijelölt helyeken engedélyezett a dohányzás. A kijelölt helyekről az osztályon kérhet tájékoztatást. Egyben felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben nem a kijelölt helyen dohányzik, az magával vonja az egészségvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárást. A hatósági ellenőrzés a dohányzási korlátozás tetten ért megszegőjét 20.000 - 50.000 Ft-ig terjedő, helyszínen kiszabott egészségvédelmi bírsággal sújthatja!

Szeszesital fogyasztással kapcsolatos szabály

A kórház egész területén a szeszesital fogyasztása szigorúan tilos!

Köszönjük szíves együttműködését!
Dr. Müller Péter 
mb. főigazgató