Jahn Ferenc

1902 – 1945
Orvos, publicista

1902. február 7-én született Budapesten dr. Jahn Ferenc orvos-szociológus, a magyarországi városszociográfia egyik megteremtője. A szegedi egyetemen 1928-ban szerzett orvosi diplomát, s bár módjában lett volna magánpraxist nyitni, javíthatatlan idealistaként Kispestre ment szegényeket gyógyítani. Olyan emberek között dolgozott, akik jó részének nem volt sem betegbiztosítása, sem pénze orvosra, gyógyszerre, kórházi kezelésre. A dolgozó embereket gyógyítva ismerte fel, hogy a betegségek nagy része megelőzhető. Fáradhatatlanul küzdött – szóban és írásban is – a dolgozók szociális helyzetének javításáért, az elmaradott, alacsony színvonalú, egészségtelen lakásállomány felszámolásáért. 1937. április 18-án az ő kezdeményezésére és szervezésében rendezték meg a kispesti városházán a település egészségügyi-szociális viszonyait bemutató szociográfiai kiállítást, amely szemléletesen ábrázolta a kispesti lakás-, foglalkoztatási viszonyokat, járványügyi-halálozási állapotokat. A fasizmus felé haladó országban élete nem volt biztonságban. Több évi börtön után a németek hurcolták el Dachauba, ahol fiatalon, 43 éves korában, 1945. május 5-én megölték.

forrás: www.egeszsegkalauz.hu; www.kispest.hu