I. Szervezeti, személyzeti adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei: Hivatalos név (teljes név): Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Székhely: 1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.
Telefonszám: 0036-1/455-57-00
Faxszám: 0036-1/216-14-93
Központi elektronikus levélcím: foigazgatosag@dpckorhaz.hu
A honlap URL-je: https://www.dpc.euintezmeny.hu
Postacím: 1476 Budapest, PF.: 10
Főigazgatói Titkárság:
1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.
Telefonszám: 0036-1/455-57-00
Faxszám: 0036-1/216-14-93
Központi elektronikus levélcím: foigazgatosag@dpckorhaz.hu
Postacím: 1476 Budapest, PF.: 10.
Az ügyfélfogadás rendje: munkaidőben, előzetes egyeztetés alapján.
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: • SZ-01 Szervezeti és Működési szabályzat
• SZ-01 1. sz. melléklet
• SZ-01 2. sz. melléklet
• SZ-01 3. sz. melléklet
• SZ-01 4. sz. melléklet
• SZ-01 5. sz. melléklet
• SZ-01 6. sz. melléklet
• SZ-01 7. sz. melléklet
• SZ-01 8. sz. melléklet
• SZ-01 9. sz. melléklet
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme): • Menedzsment
• Szakrendelők, ambulanciák
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend: Főigazgatói Titkárság:
1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.
Telefonszám: 0036-1/455-57-00
Faxszám: 0036-1/216-14-93
Központi elektronikus levélcím: foigazgatosag@dpckorhaz.hu
Postacím: 1476 Budapest, PF.: 10.
Az ügyfélfogadás rendje: munkaidőben, előzetes egyeztetés alapján.
Orvosigazgatóság:
1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.
Telefonszám: 0036-1/ 219-6119
Faxszám: 0036-1/ 455-5880
Központi elektronikus levélcím: orvosigazgatosag@dpckorhaz.hu
Postacím: 1476 Budapest, PF.: 10.
Az ügyfélfogadás rendje: munkaidőben, előzetes egyeztetés alapján.
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége: Az adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre.
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai: Hivatalos név:  Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet
Székhelye: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.
Postai címe: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.
Telefon- és telefaxszáma:
1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.
tel.: +36 1 461-4700, +36 1 461-4701 +36 1 321-1910 automaták +36 1 342-7520 automaták
1074 Budapest, Alsó erdősor utca 7.
tel.: +36 1 322-3450
1074 Budapest, Szövetség utca 14-16.
tel.: +36 1 461-4700
Elektronikus levélcíme: peterfy@peterfykh.hu
Honlapja: https://peterfykh.hu/
Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: +36 1 461-4700 | peterfy@peterfykh.hu

Hivatalos név: Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Székhelye: 1106 Budapest X.kerület, Maglódi út 89.-91.
Postai címe: 1106 Budapest X.kerület, Maglódi út 89.-91.
Telefonszám: +36-1/432-7500, 432-7600
Telefaxszáma: +36-1/432-7523
Elektronikus levélcíme: ugyfelkapcsolat@bajcsy.hu; bajcsykorhaz@bajcsy.hu
Honlapja: https://bajcsy.euintezmeny.hu
Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: ugyfelkapcsolat@bajcsy.hu; bajcsykorhaz@bajcsy.hu

Hivatalos név: Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
Székhelye: 2700 Cegléd, Törteli út 1-3.
Postai címe: 2700 Cegléd, Pf. 63.
Telefonszám: +36/53 310-011 és +36/53 311-011
Telefaxszáma: +36/53 310-860
Elektronikus levélcíme: igazgatas@toldykorhaz.hu
Honlapja: https://toldykorhaz.hu/
Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: az intézmény adattal nem rendelkezik

Hivatalos név: Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Székhelye: 1204 Budapest, Köves u. 1.
Postai címe: 1204 Budapest, Köves u. 1.
Telefon- és telefaxszáma: +36 1 289 6200
Elektronikus levélcíme: info@delpestikorhaz.hu
Honlapja: https://www.delpestikorhaz.hu/
Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Hivatalos név: Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet
Székhelye: 2750 Nagykőrös, Fáskert utca 1.
Postai címe: 2751 Nagykőrös, Pf. 32.
Telefon- és telefaxszáma: +36-53/351-444, +36-53/351-761
Elektronikus levélcíme: titkarsag@nkrehab.hu
Honlapja: http://www.nkrehab.hu/
Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Hivatalos név: Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Viola u.1.
Postai címe: 2310 Szigetszentmiklós Pf.8.
Telefon- és telefaxszáma: 06-24-524-120
Elektronikus levélcíme: rendelointezet@szszri.hu
Honlapja: http://www.szszri.hu/
Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 06-24-524-120
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: Az adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre.
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

• Kórházunk által alapított közalapítványok

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye: Az adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre.
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve: Az adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre.
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai: Felettes szervek
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

Közérdekű adatok
Szervezeti és Működési szabályzat
SZ-39 - Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
SZ-39 A01 - Egészségügyi dokumentáció kikérő lap
SZ-39 A02 - Kezelőorvos betegéletút lekérdezési lehetősége tiltakozás
SZ-39 A03 - Kezelőorvos betegéletút lekérdezési lehetősége tiltakozás feloldása
SZ-39 M01 - Adatvédelmi információbiztonsági titokvédelmi követelmények nyilatkozat
SZ-39 M03 - Adatkezelés bevezetésével kapcsolatos döntés előkészítését támogató minta
SZ-39 M04 - Adatvédelmi incidens bejelentő lap
SZ-39 M05 - Adatfeldolgozói megállapodás
SZ-39 M06 - Adatfeldolgozó munkavállalójának titoktartási nyilatkozata
SZ-39 M07 - Adatfeldolgozó alvállalkozójának (al-adatfeldolgozó) titoktartási nyilatkozata
Minőségirányítás

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven: Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet / Central Hospital of Southern Pest - National Institute of Hematology and Infectious Diseases
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai: Az adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre.
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: Az adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre.
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények: Szervezeti és Működési szabályzat
Általános betegtájékoztató
Betegtájékoztató és Beleegyező nyilatkozatok
Házirend
Közérdekű adatok
SZ-49 - Téritési díj szabályzat
SZ-49 M01 - Térítési díjak
SZ-49 M02 - A kötelező egészségbiztosítás ellátásai
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei: A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái:
Adatbázisok, nyilvántartások
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja:
SZ-58 – Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat
Közérdekű adatok
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: Az adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre.
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza: Az adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre.
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától: Az adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre.
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények: • Archívum
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk • Pályázatok
• Álláslehetőségek
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai: • Közérdekű adatok
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve: • Közérdekű adatok
• GDPR
• SZ-58 – Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk: Az adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre.
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: Az adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre.
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: Az adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre.
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: Az adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre.
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista: Intézményi várólista
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével: Az adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre.
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata: Az adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre.
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen: Az adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre.
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás: Az adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre.
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése: Az adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre.
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege: Az adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre.
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére: Az adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre.
III. Gazdálkodási adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója: • Közérdekű adatok
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve: • Közérdekű adatok
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond: Az adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre.
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. • Szerződések
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye): Az adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre.
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések: Az adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre.
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. Az adott közérdekű adat a kórházban nem áll rendelkezésre.
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről).

• Pályázatok

További adatok