Elérhetőségünk: Szt. István Telephely P. épület és Szt. László Telephely 32-es épület

Szervezeti egység megnevezése Patológia  
Osztályvezető főorvos: Dr. Babarczi Edit  +36-1-455-5700 mellék:1311
Főorvos-osztályvezető helyettes: Dr. Hazslinszky Péter +36-1-455-5700 mellék:1305
Vezető szakasszisztens: Medve Erika +36-1-455-5700 mellék:1310
     
Hematopatológus: Prof. Dr. Pajor László +36-1-455-5700 mellék:1302
Szakorvos: Dr. Pelyach Anna (tartósan távol) 
Szakorvos jelölt: Dr. Blázer Imola Boglárka +36-1-455-5700 mellék:1308
     
Osztályiroda:   +36-1-456-7669
Citológia, Aspiratios citológia és Immunhisztokémiai labor:   +36-1-456-7665
Cervix citológia:   +36-1-456-7670
     
Boncmesterek:    
Szt. István Telephely P épület: Berczi László részlegvezető boncmester, Vörös Ibolya boncmester +36-1-456-7663; +36-30/019-0510
     
Szt. László Telephely 32-es épület:   +36-1-455-8100 mellék:8241; 
  Perina Sándor boncsegéd +36 30 019 0509

 

A Patológiai osztály munkája három tevékenységből áll:

 

1. Kórszövettan:

A betegekből eltávolított bármilyen szöveti minta, eltávolított műtéti preparatum, vagy biopsziás minta kórszövettani feldolgozása, szövettani diagnózis megállapítása. 

2. Citológia/Aspirációs citológia:

Testüregi folyadékok, aspirációs citológiai minták, méhnyak citológiai minták diagnosztizálása. (Az aspirációs citológiai mintavétel kórházunk Radiológiai osztályán történik. Radiológus kollégák végzik, ahol intervenciós mintavétel is történik, a minták citológiai diagnózisa történik osztályunkon.) 

A szövettani és citológiai minták kórházunk valamennyi osztályán fekvő, vagy ambuláns betegeiből származnak.

Emellett a XIX. Kispesti Egészségügyi Intézet szövettani és citológiai mintáit is kórházunk Patológiai osztálya dolgozza fel és leletezi. 

Az általános kórházi profil mellett a szövettani és citológiai diagnosztikai munkában, mint specialitás megjelenik a hematopatológia, az onkodermatológia, illetve nem daganatos bőrbiopsziás minták vizsgálata, nőgyógyászati onkológiai profil, emlő daganatok, infektológiai patológia.

 

3. Kórboncolások végzése:

A kórházunk telephelyein elhunytak kórboncolása osztályunkon történik.

Az egészségügyi jogszabály szerint a kórházban elhaltakat boncolni kell. Ettől a törvény által szabályozottan – a hozzátartozó kérésére – el lehet tekinteni.

A kórboncolás mellőzési kérelmet a klinikai osztályon kell kitölteni az arra jogosult hozzátartozónak.

A kórboncolás mellőzéséhez a kezelőorvos, a patológus főorvos és az orvosigazgató egyetértése szükséges, a döntéshozatalt írásban dokumentálják.

 

Tájékoztató elhunytak hozzátartozói részére:

A halálesetről kapott klinikai értesítés után az elhunyt legközelebbi hozzátartozójának, vagy törvényes megbízottjának fel kell keresnie azt a klinikai osztályt, ahol a haláleset történt. Ott tájékoztatást kap a további teendőkről. A hozzátartozónak, vagy megbízottjának fel kell keresnie a Patológiai osztályt a további teendők intézése miatt.

 

Kórboncolási jegyzőkönyv kiadása:

Az 1997. évi CLIV. az egészségügyről szóló törvény 24§ 11. bekezdésében ismerteti, hogy részletes boncolási jegyzőkönyvet, illetve bármilyen, az elhunyttal kapcsolatos dokumentumot az elhunyt törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse csak írásos kérelem alapján kaphat. A kérelmet intézményünkben az Orvosigazgatóságra kell eljuttatni.

A jegyzőkönyv a boncolást követően 4-12 hét elteltével kerül lezárásra.

A jegyzőkönyv lezárásának megtörténtéről az ügyintézést megelőzően kérjük, az alábbi telefonszámok egyikén érdeklődjenek:

Szt. István Telephely boncmester:  +36 30 019 0510

Szt. László Telephely boncmester: +36 30 019 0509