Szervezeti egység elérhetősége: Szent László telephely, Molekuláris genetika és Citogenetika: 10. épület; Kísérletes sejtterápiás részleg: 31. épület 2. emelet

E-mail időpontfoglalás: genetikai.tanacsadas@dpckorhaz.hu

 

Genetikai tanácsadás rendelési ideje:  
  Hétfő -
  Kedd 12-16, DPC Szt. László telephely 1/C épület 4. rendelő
  Szerda -
  Csütörtök -
  Péntek -

 

Szervezeti egység megnevezése: Molekuláris Genetikai Laboratórium      
  Épület Telefonszám: mellék
Osztályvezető főorvos: Dr. Andrikovics Hajnalka 10. épület   6188
Osztályvezető főorvos helyettes: Dr. Bors András      
Vezető asszisztens: Petró Péterné 10. épület   8439
       
Molekuláris genetika adminisztráció 10. épület 219-6188 6188, 8439
Molekuláris genetika diplomás dolgozó: Dr. Bors András, Dr. Krähling Tünde, Dr. Meggyesi Nóra, Dr. Őrfi Zoltán 10. épület   8403
Citogenetika adminisztráció: Dr. Borsy Adrienn, Dr. Tankó Lenke 10. épület   8166
Citogenetika FISH labor: Kozma András 10. épület   8104
Kísérletes sejtterápiás részleg: Dr. Uher Ferenc, Dr. Matula Zsolt 31. épület   8443
Genetikai tanácsadás: Dr. Tankó Lenke 1/C épület 4.rendelő    
Elérhetőség(telephely, épület, emelet): Szent László telephely. Molekuláris genetika és Citogenetika: 10. épület; Kísérletes sejtterápiás részleg: 31. épület 2. emelet
Osztályvezető: Dr. Andrikovics Hajnalka
Ügyeleti elérhetőség: a Laboratóriumban készenléti ügyelet nincs
A Dél-pesti Centrumkórház Molekuláris Genetikai Laboratórium tevékenységének fókuszában főként a szerzett és az örökletes hematológiai kórképek komplex citogenetikai és molekuláris genetikai diagnosztikája áll. A vizsgálati módszerek mind a szerzett, mind az örökletes kórképek esetében kromoszóma és nukleinsav alapú (kariotipizálás, FISH, DNS, RNS) tesztek.
1. A Laboratórium diagnosztikai feladatai
A Laboratórium az intézmény egyik diagnosztikai osztálya, amely humán mintákból citogenetikai és molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatást végez (szakmakód: 5006 III. progresszivitási szint). Feladata, hogy betegek és más személyek vizsgálati anyagaiból az orvosok részére klinikailag hasznos, az egészségi állapot megítélésre alkalmas információt szolgáltasson, segítse az eredmények interpretációját és szükség szerint további célirányos vizsgálatokat javasoljon. Speciális országos ellátást biztosít a hematopoietikus őssejt transzplantáció genetikai markereken alapuló követéséhez (kimérizmus vizsgálat).
Vizsgálati mintákat szakorvos beutalásával, humángenetikai vizsgálat esetén klinikai genetikai szakorvos beutalásával (kérőlap és GENETIKAI_VIZSGÁLAT tájékoztató_beleegyező nyilatkozat kíséretében) fogad a Laboratórium. Egyes vizsgálatok minta igényét, szállítási körülményeit a kérőlapok tartalmazzák.
2. A Laboratórium biobanki tevékenysége
A genetikai adatbázisok, biológiai mintagyűjtemények birtoklásának stratégiai jelentősége napjainkban egyre nő, ezért a DPC-OHII feladatkörének megfelelően célul tűzte ki a hematológiai betegségek témakörében a biobank kialakítását. Perifériás vér és egyéb szöveti mintavétel minden esetben diagnosztikus célból történik, a levett vérből izolálandó DNS, RNS, plazma mintákat pedig elsődlegesen diagnosztikai célra, másodlagosan az egyes betegségek kialakulását befolyásoló genomikai, proteomikai tényezők vizsgálatára, valamint az individualizált gyógyszeres terápia kialakításához szükséges kutatásokra használjuk. A Laboratórium 2019-től biobanki működési engedéllyel rendelkezik.
3. Genetikai tanácsadás
A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. tv. alapján a Laboratórium kötelezően genetikai tanácsadást biztosít magas kockázatú, vagy igazolt genetikai betegséggel élők és hozzátartozóik számára. A genetikai tanácsadást klinikai genetikai szakvizsgával rendelkező orvos tartja.

Letölthető kérőlapok: